Logga in

Affärsidé

 

Essverk konstruerar, tillverkar och monterar både standardprodukter och specialmaskiner på plats i Ludvika. Mångårig erfarenhet och en väl utvecklad organisation gör att vi på bästa sätt kan motsvara våra kunders högt ställda krav. Arbetet präglas av en helhetssyn på kvalitet och miljö så att vi skapar lönsamhet för både kund och samhälle.

 

Tillsammans med kunden utvecklar och genomför vi specialanpassade helhetslösningar. På det sättet kan vi kan erbjuda våra kunder rationella lösningar på komplexa problem - allt för kostnadseffektiv produktion. Målsättningen är att i varje del av verksamheten kunna erbjuda produkter särskilt framtagna efter kundernas individuella önskemål.