Logga in

Esspunch

Esspunch är ett markhålsdon som kopplas till hydraulhammaren på en grävmaskin. Användning av markhålsdon är jämfört med borrning eller gräv ett betydligt effektivare sätt att göra hål med.

 

Esspunch används främst vid vägarbeten, för att slå hål för stolpar, fundament, vägräcken och liknande. Esspunch kan slå hål både lodrätt och i vinkel. Beroende på vilken storlek på hål som önskas kan storleken på själva markhålsdonet, inom rimliga gränser, anpassas för att passa kundens hydraulhammare.