Logga in

Värme- och vakuumkärl

Vakuumugnar

Essverk har utvecklat och tillverkat vakumuugnar till processindustrin.

 

Tillverkning

I våra egna lokaler sker all konstruktion och tillverkning, en process som Essverk strömlinjeformat och effektiviserat.

 

Skalning

Vår styrka ligger i att kunna producera små och stora serier av produkter på kort tid.

 

Utveckling

Utveckling och produktion sker i Essverks egna lokaler. Närheten mellan avdelningarna effektiviserar hela processen.

 

 

Essverk har genom åren tillverkat ett flertal vakuumugnar till processindustrin. Just kombinationen vakuum och värme har blivit något av ett signum för Essverk och vi har god kunskap om hur vi bäst ska tillvarata varje kunds specifika önskemål och produktionsområde. Kombinationen värme i stora stålkonstruktioner och vakuum med täthetskrav är något som Essverk länge inriktat sig på utvecklat ett väl fungerande system för.